Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:


Oznamy

POZVÁNKA NA DEŇ DETÍ

Milé deti, vážení rodičia, starí rodičia,

pozývame Vás na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční

 

10. júna 2017 o 14.00 hod. v strede obce

 

s nasledovným programom:

-          oficiálne otvorenie detského ihriska Dráčik,

-          maľovanie na tvár,

-          vozenie detí na poníku,

-          hry a aktivity s animátormi,

-          opekanie špekačiek.


Pitný režim je zabezpečený. Tešíme sa na Vás!

Zverejnené dňa: 26.5.2017

 

Zverejnené dňa: 31.3.2017

 

 

Zverejnené dňa: 22.3.2017

 

 

VYZVI SRDCE K POHYBU - 7. ročník

V jarných mesiacoch roku 2017 v čase od 20.3. 2017  do 11.6.2017 prebieha už  7. ročník Celonárodnej kampane“ Vyzvi srdce k pohybu“ . Je zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Súťaž organizujú RÚVZ v SR pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Prečo sa na Slovensku organizuje takáto kampaň? Mnohí dospelí  ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity  sa podieľa na zvyšovaní  chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia ako sú: ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Prekonajte pohodlnosť – vyhrajte zdravie! Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas  4 za sebou idúcich  týždňov -   od 20.3.2017 do 11.6.2017. Podrobné informácie nájdete na účastníckom liste, ktorý si môžete vyzdvihnúť v RÚVZ  po celej SR v bývalých okresných mestách, alebo na ich web stránkach. Konkrétne v Levickom okrese v RÚVZ so sídlom v Leviciach na www.ruvzlv.sk Informáciu získate na oddelení výchova k zdraviu na Ulici 29.augusta č.1 v Leviciach osobne, na tel. č.: 036/6305341 a na e-mail: lv.vychova@uvzsr.sk

Podporte dobrú vec a odpovedzte výzve svojho organizmu. Do súťaže sa môžu zapojiť spolu so svojimi rodičmi aj deti vo veku 7 – 18 rokov ako detskí podporovatelia, ktorí sa tiež zúčastňujú pohybových aktivít.

A v neposlednej miere: možno práve na Vás čaká jedna z hodnotných cien. Pre účastníka, ale aj pre detského pozorovateľa.

Zverejnené dňa: 22.3.2017

                                                                        

MONOGRAFIA OBCE

Obec Bohunice v roku 2013 vydala Monografiu obce Bohunice a spomienky p. Magdy Takáčovej (rod. Slukovej) Moje Bohunice. Monografia obce Bohunice mapuje dobu od prvej písomnej zmienky o obci v roku 1270 až po obdobie po roku 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, približuje obyvateľstvo Bohuníc v historických prameňoch, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry, výročné aj rodinné zvyky a obyčaje, povesti, piesne a nárečie Bohuničanov i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v Bohuniciach. Súčasne s monografiou bola do života uvedená aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svet svojho detstva, ktoré prežila v Bohuniciach od dvoch do šestnástich rokov ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zákúpiť na obecnom úrade. Cena za Monografiu obce Bohunice je 20,- EUR, cena za Moje Bohunice je 5,- EUR.

 

Zverejnené dňa: 08.02.2017

 

 


Zverejnené dňa: 22.07.2016