Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:


Oznamy

 

VODA NA CINTORÍNE

Oznamujeme Vám, že voda na cintoríne bude do odstránenia poruchy odstavená. Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené dňa: 21.4.2017

 

 


JARNÝ ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 

Obec Bohunice organizuje v dňoch 21. - 23. apríla 2017 zber veľkoobjemového odpadu.

Odpad môžete odovzdať do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!

Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, pneumatiky ani elektroodpad!

Zverejnené dňa: 6.3.2017

 

STAVANIE MÁJA

 

 

 

 

OBEC BOHUNICE

Vás pozýva na tradičné podujatie

STAVENIE MÁJA

v strede obce

29. apríla 2017 o 17.00 hod.

Kultúrny program spestrí N3O.

O občerstvenie je postarané.

 

Zverejnené dňa: 10.4.2017

 

MAJÁLES

Zverejnené dňa: 7.4.2017

 

V OČOVEJ DOMA

 

Zverejnené dňa: 10.4.2017

Zverejnené dňa: 31.3.2017

 

 

Zverejnené dňa: 22.3.2017

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

 

Zverejnené dňa: 22.3.2017

 

POĎAKOVANIE ZA BRIGÁDU


Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa brigády - vyhrabovania lístia na cintoríne dňa 23.3.2017.

 

Zverejnené dňa: 23.3.2017

 

ZBER ŠATSTVA

Obec Bohunice organizuje pre Diakonie Broumov, sociální družstvo zbierku šatstva. Zber sa uskutoční do 26.5.2017.

Zoznam vecí k zberu šatstva


Letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské):

-      Použiteteľné i poškodené
tričká, mikiny, tepláky, šaty, nohavice, rifle, košele, svetre, nočné košele, tielka, pyžamo, šatky

-      iba nepoškoeené (funkčný zips, neroztrhané)
zimné bundy, kabáty, spodné prádlo, ponožky, blúzky, čiapky, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky   

Domáci textil:

-      použiteľný i poškodený
posteľné prádlo, plachty, uteráky, utierky, látky, obrusy, látky (minimálne 1m2, nie odrezky)

-      iba nepoškodený
záclony, závesy

                                   

Drobné elektrické spotřebiče:

-      použiteľné i poškodené
rádiá, žehličky, mixéry, toustovače, fény, …


Perie, páperové a vatované prikrývky, vankúše a deky:

-      použiteľné i poškodené→ okrem spacákov, tie iba s funkčným zipsom a čisté


Obuv:

-      iba nepoškodená→ páry zviazané alebo zabalené a zviazané v igelitových taškách, aby sa nestratili od seba pri manipulácii


Hračky – plastové, plyšové:

-      iba nepoškodené a čisté, pokiaľ má hračka viac častí (stavebnice, lego, …), tak je potrebné dobre zabalit

Knihy:


Veci, ktoré vziať nemôžeme


-       chladničky, televizory, matrace, koberce, stany – z ekologických dôvodov

-       nábytok, bicykle a detské kočiariky - tie sa transportom znehodnotia

-       veľmi znečistený, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí sa tým ostatný textilný materiál

-       nádoby biele a čierne, poháre, porcelán

-       lyže a lyžiarky                   

                                   

Zverejnené dňa: 22.3.2017

VYZVI SRDCE K POHYBU - 7. ročník

V jarných mesiacoch roku 2017 v čase od 20.3. 2017  do 11.6.2017 prebieha už  7. ročník Celonárodnej kampane“ Vyzvi srdce k pohybu“ . Je zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Súťaž organizujú RÚVZ v SR pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Prečo sa na Slovensku organizuje takáto kampaň? Mnohí dospelí  ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity  sa podieľa na zvyšovaní  chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia ako sú: ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Prekonajte pohodlnosť – vyhrajte zdravie! Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas  4 za sebou idúcich  týždňov -   od 20.3.2017 do 11.6.2017. Podrobné informácie nájdete na účastníckom liste, ktorý si môžete vyzdvihnúť v RÚVZ  po celej SR v bývalých okresných mestách, alebo na ich web stránkach. Konkrétne v Levickom okrese v RÚVZ so sídlom v Leviciach na www.ruvzlv.sk Informáciu získate na oddelení výchova k zdraviu na Ulici 29.augusta č.1 v Leviciach osobne, na tel. č.: 036/6305341 a na e-mail: lv.vychova@uvzsr.sk

Podporte dobrú vec a odpovedzte výzve svojho organizmu. Do súťaže sa môžu zapojiť spolu so svojimi rodičmi aj deti vo veku 7 – 18 rokov ako detskí podporovatelia, ktorí sa tiež zúčastňujú pohybových aktivít.

A v neposlednej miere: možno práve na Vás čaká jedna z hodnotných cien. Pre účastníka, ale aj pre detského pozorovateľa.

Zverejnené dňa: 22.3.2017

                                                                        

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Bohunice ako správca daní a poplatkov oznamuje, že vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň je možné uhradiť v hotovosti pri platbách do 300,- EUR alebo bezhotovostne na účet správcu dane, ktorý je uvedený na rozhodnutí. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo splátky dane v lehote ich splatnosti.

Zverejnené dňa: 15.3.2017

 


OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

 

 

        Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom obdobíje spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112, 150

     V štatistike požiarovosti v SR  v roku 2016 bolo evidovaných   136 lesných požiarov so spôsobenou škodou 96 665 € a 1 017  prípadov vypaľovania trávy a suchých porastov,  s priamou škodou 65 365 €.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

 

·         vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,

·         fajčenia a používania otvoreného ohňana miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·         zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

       V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobou upozorňujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až dovýšky 331 €.

     Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené napríklad vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese.
      Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach.

Zverejnené dňa: 13.3.2017

 

 

 

 

NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ BANSKÁ ŠTIAVNICA - PUKANEC

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1.3.2017 pribudne na trase Banská Štiavnica - Pukanec a späť nový spoj. Odchod autobusa z Banskej Štiavnice bude 5.25 hod. s príchodom do Pukanca 6.15 hod. Odchod autobusa z Pukanca bude 6.20 hod. s príchodom do Banskej Štiavnice 7.27 hod.

Zverejnené dňa: 27.2.2017

 

 

MONOGRAFIA OBCE

Obec Bohunice v roku 2013 vydala Monografiu obce Bohunice a spomienky p. Magdy Takáčovej (rod. Slukovej) Moje Bohunice. Monografia obce Bohunice mapuje dobu od prvej písomnej zmienky o obci v roku 1270 až po obdobie po roku 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, približuje obyvateľstvo Bohuníc v historických prameňoch, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry, výročné aj rodinné zvyky a obyčaje, povesti, piesne a nárečie Bohuničanov i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v Bohuniciach. Súčasne s monografiou bola do života uvedená aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svet svojho detstva, ktoré prežila v Bohuniciach od dvoch do šestnástich rokov ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zákúpiť na obecnom úrade. Cena za Monografiu obce Bohunice je 20,- EUR, cena za Moje Bohunice je 5,- EUR.

 

Zverejnené dňa: 08.02.2017

 

 


Zverejnené dňa: 22.07.2016